infoblokk kedv final markusklima

Zajcsökkentés lehetőségei

A ZAJCSÖKKENTÉS LEHETÕSÉGEI ÉS MÓDSZEREI JELENLEG


A zajcsökkentési lehetőségek meghatározásánál ill. zajszabályozási feladatoknál minden esetben a "zajforrás-átviteli út, zajhatásnak kitett személy" egységéből kell kiindulni. Hatásos és gazdaságos beavatkozás csak akkor lehetséges, ha ezek alapvető tulajdonságaival tisztában vagyunk.

Jelen helyzetben a zajforrásokat az alábbiak szerint csoportosítjuk:

- gépészeti zajforrások,

- áramlástechnikai zajforrások,

A fenti zajforrások épületben ill. szabad területen helyezkednek el. Ebben a helyzetben alapvetően hangárnyékolás és a zajforrás tokozása valamint gépészeti zajcsökkentési módszerek valamint ezek kombinációja jöhet szóba.

 

1. Hangárnyékolás

Ha a zajforrás és a védendő létesítmény között a zajcsökkentési igény kisebb, mint 20 dB, akkor zajárnyékoló falak alkalmazása is szóba jöhet mind belsőtéri mind külső téri zajterjedés esetén egyaránt.

Az un. zajárnyékoló fal vagy vagyonvédelmi funkció esetén zajárnyékoló kerítés a zaj ellen védendő létesítményt a zajforrás elől mintegy eltakarja, "árnyékolja". Ez az "árnyékolás" akusztikailag nem olyan hatásos, mint optikailag, mert a hanghullámok megkerülik az "árnyékoló" falat, de azért, frekvenciától és telepítési viszonyoktól függően számottevő zajcsökkentés valósítható meg ilyen módszerrel is. Általában akkor választható ez a módszer, ha nincs nagy zajcsökkentési igény és viszonylag egyszerű megoldást igénylünk, vagy ha egyéb módszerek alkalmazása lényegesen költségesebb lenne.

A zajárnyékolással elérhető zajcsökkentés mértékét a zajárnyékoló fal:

- magassága,

- hosszúsága,

- szerkezete (típus),

- a zajárnyékoláshoz és a védendő létesítményhez viszonyított helyzetét,

- a zajforrás zaj színképe,

- meteorológiai tényezők határozzák meg.

Az elméletileg elérhető zajcsökkentés felső határa 24dB. Az elérhető zajcsökkentés annál nagyobb, minél nagyobb a csökkenteni kívánt zaj frekvenciája.

A zajárnyékoló falak két fő típusa ismeretes:

- visszaverő típusú,

- elnyelő típusú.

A visszaverő típusú zajárnyékoló fal csak olyan esetekben alkalmazható, ahol vagy a falról vagy a többszörös visszaverődés útján a zajforrást magában foglaló területről visszaverődő zaj nem érinti a védendő létesítményt.

Az elnyelő típusú fal ezt a visszaverődést akadályozza meg, s ezzel növeli a zajárnyékoló fal akusztikai hatásosságát. A hangárnyékoló falazat kialakítását tekintve a következő megoldások lehetségesek:

- teljesen zárt,

- négy oldalon zárt,

- három oldalon zárt,

- két oldalon zárt (részleges) tokozás.

Az elérhető zajcsökkenés mértéke típusonként 5-25 dB.


2. Gépészeti módszerek

A ventillátorok esetében az alábbi jellegzetes zajokat lehet megkülönböztetni:

- mechanikai eredetű zajok,

- áramlási eredetű zajok.

A mechanikai eredetű zajok a rezgéssel gerjesztett géprészek akusztikai lesugárzásából adódnak. Fő oka a nem megfelelő kiegyensúlyozottság és a csapágyhibák tekinthetők.

Az áramlási eredetű zajokat az áramló közeg - ez esetben a levegő - súrlódása és az áramlás időben és térben lezajló változásai okozzák. A zaj színképében megjelenik a forgási zaj és az egymásra hatási zaj. A mechanikus eredetű zajok megfelelő karbantartással csökkenthetők. Az áramlási eredetű zajokat a légvezetékbe épített hangtompítóval lehet csökkenteni. A hangtompítók lehetnek elnyeléses vagy visszaverő típusúak.

 

3. Hanggátlás

A hanggátló szerkezetek elsősorban tömegükkel arányban hatásosak. Azonos tömegszerkezetek közül nagyobb zajcsökkentés érhető el azzal, amelynél a tömeg két falrétegbe van megosztva és a rétegek között légrés is van. További javulás érhető el a különböző tömegű és hajlítási merevségű anyagok együttes alkalmazása esetén.

Minden hanggátló szerkezet legfőbb ellenségét a rések jelentik. Minél nagyobb hanggátlású a szerkezet annál nagyobbat ronthat rajta már egészen kisméretű rés is. Szinte mindig jelentkezik hanggátlás csökkenés ajtók és ablakok rossz záródása miatt, valamint fali szellőztetők nyílásának hatása képpen.

Léghanggátló szerkezetek /falak, födémek, nyílászárók / alkalmazására általában akkor kerül sor, ha a kívánt belső téri zaj csökkentés mértéke nagyobb, mint 25dB ‚s ha a zajforrás és a védendő térrész közé‚ a szilárd szerkezeteket be lehet építeni.


4. Kombinált eljárások

Az eddigi zajcsökkentési módszerek egyedül történő alkalmazása esetén sok esetben nem érhető el a szükséges zajcsökkenés, ezért kombinált módszerek alkalmazása válhat szükségessé.

A kombinált módszerek az adott zajforrás környezetében vagy az épülethatároló szerkezetek esetében is jelentős hatással bírnak, a zajcsökkentési megoldások között sok esetben ez alkalmazható megfelelő zajcsökkentési igény elérése érdekében. A kombinált eljárásokat jelenleg az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

Építészeti beavatkozás

- teremakusztikai eljárás és zajárnyékoló kerítés építése

- léghanggátlás javítása és zajárnyékoló kerítés építése.

Gépészeti beavatkozás

- konstrukciós átalakítás,

- tokozás építése

hangtompítók alkalmazása.

 

×

Log in